Haarimplantatie voor jongeren | Doen of niet?

haarimplantatie jongeren

Mocht je ouder zijn dan 25 jaar, dan kun je een haartransplantatie overwegen. Sommige haarchirurgen stellen dat vrouwen en jongeren beter helemaal geen haarimplantatie moeten ondergaan. Anderen zijn het daar niet mee eens.

Voorbeelden

Wesley Sneijder en zijn collega Wayne Rooney zijn daar de levende voorbeelden van. Zij waren jonger dan 25 toen ze voor de eerste keer een haartransplantatie ondergingen. Het is nog de vraag in hoeverre dat succesvol zal blijken te zijn.

Methode

Terug naar de haarimplantatie jongeren: wat is nu een goede methode? De internationale organisatie ISHRS heeft daar onderzoek naar gedaan. Wat bleek? De gehanteerde methode en technieken zijn van ondergeschikt belang. Het blijkt zelfs niet van belang of men de haren handmatig oogst of met behulp van een machine.

Haarimplantatie jongeren

De belangrijkste rol wordt gespeeld door de persoon die de haarimplantatie bij jongeren uitvoert.